راست‌گویی یکی از نشانه‌های بارز شخصیت انسان، عظمت فکر و پاکی روح اوست. راست‌گویان معمولاً افرادی شجاع، صریح، با اخلاص، کم طمع و خالی از حب و بغض‌های افراطی هستند،…
در قرآن، آیات زیادی درباره اهمیت صدق و راستی وارد شده که در اینجا یکی از آیات را مورد توضیح و تفسیر قرار می‌دهیم. خداوند حالات افراد صادق و درستکار…
یکی از مشکلات اساسی، که امروزه جوامع بشری بدان مبتلا هستند، مربوط به قضاوت‌های ظاهری است، که به سبب همین قضاوت‌های ظاهری دچار خُسران عظیمی شده‌اند، ازجمله این قضاوت‌ها‌، قضاوت‌هایی…
اینکه زن و شوهر در زندگی خود کاملاً صادق باشند و صادقانه در کنار هم به آرامش برسند؛ سبک زندگی علوی و فاطمی است و منشأ برخی اختلافات و دلخوری‌ها…