تفاوت اصلی بین غرب و اسلام در نوع نگاه به انسان و تمرکز در آن است که غرب انسانی را باارزش می‌داند که همه چیزش برای او اقتصاد است و…
این قرآن به کسی محتاج نیست. قرآن مثل خدا بی‌نیاز است. غنی است و هرکس که هوای بی‌نیاز شدن را دارد ناچار است سراغ آن برود. چه خوش است يك…
«الَّذِينَ يَنقُضُونَ... وَ يَقْطَعُونَ... وَ يُفْسِدُونَ»؛در آیه‌ی قبل سخن از اضلال کیفریِ فاسقان بود و در این آیه خدای سبحان برای کفار و فاسقين سه نشانه آورده است؛ چنان¬که در…