سؤال: آیا می‌توان زکات فطره را به خویشاوندان فقیری پرداخت که در شهری دیگر سکونت دارند؟ پاسخ: اگر در شهر خودش فرد نیازمند وجود دارد، احتیاط واجب آن است که…
سؤال: شرایط وجوب زکات فطره چیست؟ پاسخ: بر کسی که هنگام غروب شب عید فطر(1)، دارای شرایط زیر باشد واجب است، زکات فطره خود و هر کسی که نان خور…
٢٠٢٥ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان یا…
عید است و دلم خانه ویرانه ، بیااین خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیایک ماه تمام مهیمانت بودیمیک روز به مهمانی این خانه بیا(1) پی نوشت:1)قیصر امین پور
دو فلسفه بزرگی در برگزاری عید فطر نهفته است:اول: تذکاری از قیامت:احوال قیامت با احوال روز عید فطر از جهت گوناگون مطابقت دارد؛ که حضرت علی (ع) به‌طور کامل ترسیم…
در قرآن از چهار عید نام برده شده: اول: عید زمان حضرت عیسی (ع):عیدی است که در زمان عیسی، پیروان او برگزار می‌کردند، در آن روز حضرت عیسی از خدای…
مقدمه:در فرهنگ اسلامی اولین روز ماه شوال، عید فطر و جشن بازگشت به فطرت معین شده است؛ زیرا مسلمانان روزه‌دار در طول ماه رمضان با ارتباط‌ های پی در پی…
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رابطه با عید سعید فطر می‌فرماید:گذراندن ماه رمضان با عبادت، با روزه‌داری، با توسل و ذکر و خشوع و ورود در روز عید فطر، برای…
صفحه1 از2