مرسلون

طبقه بندي هاي فرزند

رجب، نام نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، از آن نهر می‌آشامد. (1) در…
ماه رجب، ماه ضیافت و مهمانی خداست؛ ماهی که عظمت و شأن آن بسیار بالاست و طبق فرموده‌ی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله و سلم هیچ…
ماه رجب ماه خداوند است؛ ماه استغفار و آمرزش خواهی از خداوند، ماه تصفیه روح و روان از بدی‌هاست و ماه شعبان ماه آراسته شدن به خوبی‌ها و توسل به…
رجب... .: رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏تر است...