صفحات مجازی را نگاه می‌کردم که چشمم به الفاظی خورد که واقعاً زشت و بی‌ادبانه بود. بیشتر از آن الفاظ از عکس پروفایل افرادی که آن فحش‌ها رو نوشته بودند…
این روزها که عصر انفجار فناوری و گرم شدن بازار شبکه‌های اجتماعی است، اتفاقات خیلی عجیبی در حال به وقوع پیوستن است.نمی‌دانم چرا همه ملت ما، همه یک‌دفعه‌ای خیلی خیلی…
صفحه1 از4