دین مبین اسلام به‌عنوان آخرین دین آسمانی و کامل‌ترینِ ادیان الهی، آموزه‌هایی دارد که طبیعتاً تمامی آن‌ها دارای حکمت و مصلحت بوده و برای رشد و تعالی بشر و صلاح…