کمی این پا و اون پا کرد، می‌خواست سؤال بپرسد اما نمی‌دانست چگونه! ناگهان گفت: چه اشکالی داره با چند نفر دوست بشم تا یکی رو برای ازدواج انتخاب کنم؟…
ویژگی‌های همسر آینده‌ات به‌گونه‌ای باشد که از بودن با او احساس رضایت و خوشبختی کنی!
با تأخیر افتادن ازدواج دختران از زمان طبیعی ممکن است انواع خطرات و آسیب‌های اخلاقی گریبان گیر دختران و خانواده آن‌ها شود.ازجمله راحت‌طلبی، مسئولیت گریزی،میل به خودآرایی و جلب‌توجه نامحرمان…
صفحه1 از2