می‌گفت تمام این حب اهل‌بیت علیهم السلام را مدیون پدرم هستم. همیشه می‌گفت: لقمه حلال سر سفره می‌آورم تا بچه‌هایم گرفتار نامردی نشوند تا بچه‌هایم عاشق اهل‌بیت علیهم‌السلام بمانند. می‌گفت:…