مرسلون

طبقه بندي هاي فرزند

تعیین میزان مهریه، موضوعی است که گاهی باعث برهم خوردن مراسم های خواستگاری و عروسی می شود و بحث سر این موضوع بالا می گیرد، در بعضی موارد هم بالاخره…
آیا اطاعت از شوهر در انجام دادن كارهای خانه (از قبیل آشپزی و تمیز كردن خانه و...) واجب است؟ همه مراجع عظام: خیر، از نظر شرعی انجام دادن كارهای خانه،…