مرسلون

بالاترين ارزش زن ازنظر حضرت زهرا (عليهاالسلام): از منظر حضرت زهرا (عليهاالسلام) نزدیک‌ترین حالات زن به خداوند متعال، هنگامى است که خود را از ديد نامحرمان دور نمايد و در…