کامیابی بهینه برخی والدین در اینکه چه سطحی از نیاز و توقعات کودک خود را تأمین کنند ابهام دارند. از طرفی با خود فکر می‌کنند که اگر خواسته‌های او را…
طی کردن راه‌های نرفته: به خود فرصت دهید، همه جوانب را ارزیابی کنید و راههای نرفته را بیازمایید، شاید کلید گشایش در یکی از مسیرهای نرفته افتاده باشد! زندگی جاری…
طلاق ازمهمترین منابع فشار روانی است، به گونه ای که می تواند پس از مرگ همسر یا فرزند بیشترین فشار روانی را به دنبال داشته باشد (برای فردی که خواهان…
اگر بخواهیم یک دختر را با روحیات کاملاً دخترانه تربیت کنیم ابتدا باید یک الگوی مناسب را از یک زندگی زنانه در معرض دید او بگذاریم. چراکه بسیاری از مفاهیم…
یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در آینده فرزندان ازجمله کمبود اعتمادبه‌نفس و یا حسادت می‌شود ناشی از اعمال و رفتاری است که در کودکی والدین…
در ارتباط کلامی یکی از چیزهایی که سبب تقویت روابط همــــسران می‌شود ابراز محبت قلبی است. محبت زبانی جدای از محبت عملی است. امام صادق می‌فرماید: هرگاه کسی را دوست…

توجه به همسر

نوشته شده توسط
..مقایـــــسهزندگی رو خـــــرابمی‌کنه اما در مقـــــابلشتوجـــــه به امتـــــیازات همسرسبب تقویت روابط همسران خواهد شد.شهید برونسیدر مقام تعریف از همسر خود می‌گفت:ما صد تا حوریه‌ی آن دنیا را به مثل زن…

توجه به هدیه

نوشته شده توسط
بعضیچیزها شایدبرا مردها اهمیتینداشته باشه ولی براخانوما خیلی مهمه و گاهیتوجه نکردن ما سبب میشه خانوماحساس کمبـــــود مـــــحبـــــت بکنهانگشتر را كه دستش ديدم، خنده‌ام گرفت. حلقه‌ی ابراهيم يك انگشتر عقيق…
یکی دیگر از راه‌های ابراز محبت، تعریف کردن از همسر و بیان ویژگی‌های مثبت همسر است. این کار تأثیر بسیار عمیقی در صمیمیت زوجین دارد.تعریف از همسر رابین حضرت زهرا…

دفاع از همسر

نوشته شده توسط
آقای خونه،همسر شما در زندگیدلگرمیش به شماست و برایدفاع از خودش غیر شما کسی رو نداره.دفاع از همسراز مصادیق آشـــــکارابراز محبت محسوب می‌شود.دختر حضرت امام نقل می‌کند:اگر روزی خانم غذا…
صفحه1 از2