یکی از رذایل اخلاقی، حقد و کینه است که به معنای به دل گرفتن و دشمنی نمودن است؛ قلب شخص کینه توز همواره متوجه و مشغول کسی است که مورد…
فرزند نوجوانم، متأسفانه تمایلی به رفتن به مسجد ندارد. چگونه می‌توانم او را علاقه‌مند کنم؟ پاسخ سؤال: برای مسائل عبادی هیچ گاه نباید از زور و اهرم فشار استفاده کرد؛…
کامیابی بهینه برخی والدین در اینکه چه سطحی از نیاز و توقعات کودک خود را تأمین کنند ابهام دارند. از طرفی با خود فکر می‌کنند که اگر خواسته‌های او را…
طی کردن راه‌های نرفته: به خود فرصت دهید، همه جوانب را ارزیابی کنید و راههای نرفته را بیازمایید، شاید کلید گشایش در یکی از مسیرهای نرفته افتاده باشد! زندگی جاری…
طلاق ازمهمترین منابع فشار روانی است، به گونه ای که می تواند پس از مرگ همسر یا فرزند بیشترین فشار روانی را به دنبال داشته باشد (برای فردی که خواهان…
اگر بخواهیم یک دختر را با روحیات کاملاً دخترانه تربیت کنیم ابتدا باید یک الگوی مناسب را از یک زندگی زنانه در معرض دید او بگذاریم. چراکه بسیاری از مفاهیم…
یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در آینده فرزندان ازجمله کمبود اعتمادبه‌نفس و یا حسادت می‌شود ناشی از اعمال و رفتاری است که در کودکی والدین…
در ارتباط کلامی یکی از چیزهایی که سبب تقویت روابط همسران می‌شود، ابراز محبت قلبی است؛ محبت زبانی جدای از محبت عملی است. امام صادق می‌فرماید: هرگاه کسی را دوست…

توجه به همسر

نوشته شده توسط
مقایسه، زندگی را خراب می‌کند؛ اما در مقابل آن، توجه به امتیازات همسر، سبب تقویت روابط همسران خواهد شد. شهید برونسی در مقام تعریف از همسر خود می‌گفت: ما صد…
صفحه1 از2