سؤال:آیا می‌شود دختر و پسر بدون اذن پدر، برای مدتی متن صیغه محرمیت را برای خودشان بخوانند؟ جواب:1 ـ اگر دختر باکره باشد بنابر احتیاط واجب، اذن پدر لازم است.…
1-برای صیغه عقد موقت کافی است که زن بگوید «زوّجتُکَ نفسی فی المّدت المعلومه علی المهرِ المعلوم: من خودم را به همسری تو در مدت معین بامهرمعین درآوردم» ومردنیزبگوید «قَبِلتُ:…
ازدواج موقت یا «متعه» یک سنت پسندیده و یکی از امتیازات آیین اسلام است. در ازدواج موقت، نفقه زن بر عهده‌ی شوهر نیست، نه زن از شوهر ارث می‌برد و…