بسیاری از مشاوران یکی از راه‌های تسهیل در امر ازدواج را عقد طولانی‌مدت معرفی می‌کنند اما بعضی می‌گویند به دلیل شکسته شدن حرمت‌ها و یا از بین رفتن لذت ازدواج،…