من یک پسر هستم و می‌خواستم بدانم از کی تکالیف دینی برای من واجب می‌شود؟حساب کنید اگر از زمان تولدتان 14 سال و 6 ماه و 20 روز شمسی گذشته…