مرسلون

بهترین روزهای عُمرِ یک طلبه می‌تواند ایام تبلیغ و بودن با جوانان باشد؛ چون فکر، مرام، معرفت و حتی تدین جوان با دیگر افراد فرق می‌کند. لذا پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله…
راجع به نیازهای جوانان، زیاد صحبت می‌شود؛ من گفته‌ام، قبل از من هم گفته‌اند؛ اما می‌دانید از نظر من مهم‌ترین نیاز جوانان چیست؟ نیاز عمده‌ی جوانان، هویت است؛ باید هویت…
برای روشن شدن این موضوع باید در ابتدا به دو موضوع دیگر مختصراً اشاره‌ای کنیم.1-روح و حقیقت نماز2-اهمیت دوران جوانی 1-روح و حقیقت نماز:لفظ نماز واژه‌ای است که در متون…