مرسلون

سخت مشغول صحبت بودند؛ هرکدام در مورد معتبرتر بودن و گران‌تر بودن مارک‌های لوازمشان صحبت می‌کردند؛ طوری از مارک‌های موردعلاقه شون صحبت می‌کردند که انگار هیچ مشکل دیگه ای تو…
1) قبل از شروع به انتقاد، از خود انتقاد کنید. 2) عیبی که‌ در اوست، در ما نباشد یا در مسیر اصلاح خود باشیم. 3) بی‌مقدمه سراغ انتقاد نرویم، او…
شروع زندگی مشترک یعنی شروع یک مدیریت میان مدّت برای ساختن و ساخته‌شدن؛ ساختن یک انسان بردبار و حلیم و ساخته‌شدن یک زندگی آرام و متین.
همسر، غول چراغ جادو نیست که آرزوها را برآورده کند؛ همسر یعنی هم‌قدم و همراه تا آخر راه
سرکوفت، سرزنش و نبش قبر اشتباهات گذشته بدترین آزار برای همسر است.
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.