مرسلون

طبقه بندي هاي فرزند

همسر، غول چراغ جادو نیست که آرزوها را برآورده کند؛ همسر یعنی هم‌قدم و همراه تا آخر راه
سرکوفت، سرزنش و نبش قبر اشتباهات گذشته بدترین آزار برای همسر است.
اگر شخصی از شناختن اصول ارزشي ناتوان باشد، ممكن است حجاب را یک‌بند بداند که خود را اسیر آن نموده است؛ درحالی‌که قرآن وقتی مسئله لزوم حجاب را بازگو و…
زندگی شما و همسرتان در نوک یک هرم قرار دارد؛ هرمی مستحکم که طبقه‌های زیرینش خانواده، دوستان و همکاران قرار دارند؛ در این هرم دیگر طبقات پایینی نباید در زندگی…
قال رسول‌الله: خَيرُ الرِّجالِ مِن اُمَّتىَ الَّذينَ لا يَتَطاوَلُونَ عَلى أَهليهِم و َيَحِنُّونَ عَلَيهِم و َلا يَظلِمُونَهُم (1): بهترين مردان امّت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن…
شروع زندگی مشترک یعنی شروع یک مدیریت میان مدّت برای ساختن و ساخته‌شدن؛ ساختن یک انسان بردبار و حلیم و ساخته‌شدن یک زندگی آرام و متین.

غم و شادی

نوشته شده توسط
قرآن می‌فرماید: الذی احسن کل شیء خلقه (1): خداوندی که هر چیزی را که آفرید، نیکو آفریده است. و در جای دیگر می‌فرماید: و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها…
یکی از عرفای بزرگ زمان ما، خانمی داشت که شوهر خود را می‌زد، آزار می‌داد، حتی سم خورد که بمیرد تا شوهر او را به زندان ببرند یا اعدام کنند؛…
صفحه1 از6