امام علی علیه السلام: بنيان سياست، عدالت است. (1)سیاست و دولت برای حمایت و ساماندهی مردم و جامعه است و کسانی که در دولت کار می‌کنند از مردم و ملت…