همان‌طور که می‌دانیم خداوند متعال زمانی که انسان را خلق کرد نعمت‌های فراوانی را برای وی ارزانی داشت، به‌گونه‌ای که شمارش آن‌ها از حد وصف خارج است. همان‌طور که می‌فرماید:…
ابتدا به دخترانتان هدیه دهید بعد پسران: فرزندان دختر به خاطر لطافت و احساساتی بودن و جز نگر بودنشان به مسائلی مانند هدیه دادن بسیار توجه دارند و برایشان مهم…
یکی از افکار اشتباهی که در جامعه‌ی اسلامی و امروزی ما رخ داده است این است که به تک فرزندی یا حداکثر دو فرزندی اکتفا شده است، وقتی خداوند روزی…
برای هر دین و مذهب و مکتبی جهت تشکل پیروان خود و اجرای برنامه‌هایشان یک پایگاه لازم و ضروری است. از تاریخ استفاده می‌شود که تمام مکتب‌ها اعم از حق…
کودکان، پاک و معصوم به این دنیا پا می‌گذارند و با تقدیری که خداوند برای آن‌ها نوشته، شروع به زندگی می‌کنند. تربیت مناسب هم به عهده والدین است، پدر و…