مرسلون

تفاوت سیاست ورزی توحیدی با سیاست ورزی غیر توحیدی سیاست ورزی توحیدی از سنخ قیام (1) و به بیان بهتر دارا بودن ملکات (2) و اقدامات قوام دهنده‌ی (3) از…
طبق آیات قرآن علم و دانش چه نقشی در مدیریت و رهبری دارد؟ پاسخ اجمالی: يوسف (علیه‌السلام) هنگامی‌که پيشنهاد مقام مهمی در حكومت مصر به او شد، یکی از امتیازهای…
چه کسی گفته خانه‌ی بزرگ بد است؟! در اسلام از این حرف‌های خشک و افراطی نداریم؛ اتفاقاً در منابع دینی، خانه بزرگ پسندیده است؛ البته نه در حد تشریفات، بلکه…