خداوند متعال در کتاب آسمانی خویش می‌فرماید:وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسئولُونَ (صافات:24)در روز قیامت خداوند به ملائكه فرمان می‌دهد كه آن‌ها یعنى مردمان کفرپیشه و گمراه را متوقف سازید كه در كارشان…