علامه حسن‌زاده آملی(حفظه الله) در رابطه باارزش و اهمیت قرآن فرمودند: انسان حد یقف ندارد، همان‌گونه که قرآن، حد یقف ندارد. بلکه قرآن دارای مراتب است، ترجمه قرآن یک حد…