نورعلیشاه ثانی یکی از اقطاب صوفیه گنابادیه قائل به نقص پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) شده تا به قطب تراشی برای آن حضرت بپردازد و پیامبر را…
از ابتدای اسلام تا زمان ابن تیمیه، همه علمای اسلام به زیارت قبور رفته و به انبیاء و صلحاء (علیهم السلام)متوسل می شدند. در قرن هفتم ابن تیمیه به مخالفت…
وهابی به پیروان محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان نجدی (1115 – 1206ه.ق) گفته می‌شود، او نیز پیرو مکتب محمد ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی بود که عقاید جدیدی…
از دیرباز توسّل به پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) صلحا، به‌عنوان فضیلتی در کارنامه رفتاری صحابه و خلفای راشدین و همین‌طور ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت بوده است، آنان…
وهابی‌ها تحت تأثیر کتب ابن تیمیِه و محمد بن عبدالوهاب، اعتقاداتی را بیان می‌کنند که با اندکی تأمل در آن و کنکاش در کتب تاریخی و روایی، و گاه حتی…
معمولاً در این روزها آقایان وهابی، بسیار شبهه پراکنی می‌کنند که یکی از آن‌ها به بیان زیر:سفر جز برای سه چیز جایز نیست: مسجدالنبی، مسجدالاقصی، مسجدالحرام. لذا سفر برای زیارت…
صفحه1 از3