همان‌طور که می‌دانید افکار خطرناک وهابیت و جریان‌های تکفیری که امروز متأسفانه به‌عنوان یک معضل در جهان اسلام پدید آمده برگرفته از تفکرات آراء منحرفانه شخصی به نام ابن تیمیه…
نورعلیشاه ثانی یکی از اقطاب صوفیه گنابادیه قائل به نقص پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) شده تا به قطب تراشی برای آن حضرت بپردازد و پیامبر را…
از ابتدای اسلام تا زمان ابن تیمیه، همه علمای اسلام به زیارت قبور رفته و به انبیاء و صلحاء (علیهم السلام)متوسل می شدند. در قرن هفتم ابن تیمیه به مخالفت…
وهابی به پیروان محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان نجدی (1115 – 1206ه.ق) گفته می‌شود، او نیز پیرو مکتب محمد ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی بود که عقاید جدیدی…
از دیرباز توسّل به پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) صلحا، به‌عنوان فضیلتی در کارنامه رفتاری صحابه و خلفای راشدین و همین‌طور ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت بوده است، آنان…
وهابی‌ها تحت تأثیر کتب ابن تیمیِه و محمد بن عبدالوهاب، اعتقاداتی را بیان می‌کنند که با اندکی تأمل در آن و کنکاش در کتب تاریخی و روایی، و گاه حتی…
معمولاً در این روزها آقایان وهابی، بسیار شبهه پراکنی می‌کنند که یکی از آن‌ها به بیان زیر:سفر جز برای سه چیز جایز نیست: مسجدالنبی، مسجدالاقصی، مسجدالحرام. لذا سفر برای زیارت…
صفحه1 از3