این راهی را که در پیش گرفته عجیب نیست! بَلْ‌ یُرِیدُ الْإِنْسَانُ‌ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ‌ (1): او دروغ‌های خودش را باور کرده (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او می‌خواهد (آزاد…
اشک از چشم‌هایش قطع نمی‌شود، گفت: برادرم نقاشی زیبای مرا پاره کرده است. پرسیدم: کی این نقاشی را کشیده بود؟ با تعجب گفت که خودم. خودت کجا است؟ دست خود…
زمانی که می‌خواهیم سفر برویم به نکات زیر خیلی دقت می‌کنم: 1)جای خوبی را قصد می‌کنم... چه جایی از بهشت بالاتر 2)همراهمان وسایل مناسبی مانند پول و... برمی‌داریم... همیشه در…
دنیایی که این‌همه برای آن زحمت می‌کشیم و بدنی که آن را پروار می‌کنیم، پس از مرگ، حداکثر چهار ماه دوام می‌آورد؛ فقط چهار ماه. این بدن عزیز، خوراک کرم‌ها…
از آنجا که اعتقاد به معاد عاملی مهم در تربیت انسان‌ها و محرکی نیرومند برای انجام کار نیک و بازدارنده‌ی قوی در برابر گناه و خطاکاری است، قرآن نیز قسمت…
معاد و بازگشت انسان‌ها به جهان آخرت ازجمله مبانی بسیار مهم در دین اسلام است که البته موردتوجه بسیاری از مردم جهان از آیین و مسلک‌های مختلف است ولی شاید…