دیدید تو خیابان، شخصی اتومبیل خود یا موتور خود را بد پارک کرده و باعث ترافیک شده، چندین نفر پشت سر هم منتظرند تا صاحب ماشین بیاید... چه وقت‌ها که…
دنیا زنگ آخر نیست
امام صادق (علیه‌السلام): هان! پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی شود، خود به حسابتان رسیدگی کنید...