مرسلون

آثار ارتکاب معاصی در عالم برزخ : قبر و وحشت آن:برخی از افراد گناهکار، تصور می‌کنند مرگ پایان زندگی است و با مرگ آدمی به کلی نابود می‌شود و اصلا…
شاید داستان زندگی بعد از مرگ بارها و بارها ذهن و فکر ما را به خود مشغول کرده باشد. به‌ راستی بعد ازآنکه مدت عمر ما در دنیا به سرانجام…
در عالم برزخ برای مؤمنین چه‌ کارهایی انجام می‌دهند؟ در عالم برزخ نه تنها ولایت انسان را كامل می‌کنند و افراد ناقص و اولاد مؤمنانى كه سقط شده یا در…
با فرارسیدن مرگ پردۀ غیبت کنار می‌رود و عالم برزخ در برابر مسافر جهان آخرت آشکار می‌گردد و او از آیندۀ خوشایند یا ناخوشایند خویش آگاه می‌شود.ابو بصیر گوید: از…

عالم برزخ

نوشته شده توسط
از آیات قرآن استفاده می‌شود که انسان، بعد از مرگ و پیش از برپایی قیامت، دورانی را در عالم قبر و برزخ می‌گذراند و کمابیش شادی و لذت، یا اندوه…
آثار ارتکاب معاصی در عالم برزخ(بخش اول)1) قبر و وحشت آن:برخی از افراد گناهکار، تصور می‌کنند مرگ پایان زندگی است و با مرگ آدمی به‌کلی نابود می‌شود و اصلاً بعد…