مرسلون

یکی از سنت‎های الهی، پیروزی حق بر باطل است؛ همواره در قرآن مسئله مبارزه دائمی حق علیه باطل یکی از محورهای اصلی‎ مباحث قرآنی است؛ عموماً این گونه بوده که…
مقدمهدر ابتدا باید توجه داشته باشیم که این‌گونه نیست که خداوند متعال در انجام کارهای خیر یا شر، تنها در فراهم آوردن زمینه انجام اعمال با انسان‎ها همراهی داشته باشد،…
مقدمه این سنّت، فراگیر و همگانی است و دامن هیچ فرد و جامعه‌ای نسبت به آن در امان نیست و ممکن است همه را فرا بگیرد؛ هر چند که ممکن…
عمومیت و گستردگی این سنت‌ها نخستین ویژگی‌ای که می‌توان بر اساس قرآن برای سنّت‌های الهی برشمرد، عمومیت و شمول آن‌ها است؛ به‌گونه‌ای که این عمومیت و گستردگی به‌نوعی، مقوّمِ سنّت…