سیدعلی علوی

سیدعلی علوی

دوشنبه, 16 بهمن 1396 19:13

دوستی قبل ازدواج

کمی این پا و اون پا کرد، می‌خواست سؤال بپرسد اما نمی‌دانست چگونه!
ناگهان گفت: چه اشکالی داره با چند نفر دوست بشم تا یکی رو برای ازدواج انتخاب کنم؟ نگاهش کردم و گفتم: ملاک تو برای ازدواج چیه؟ مشکلی نداری که همسر آینده ت هم با چند نفر باشه؟
سریع گفت: نه! همسر من حق نداره.
من پسرم، فرق دارم...
گفتم: اخلاقیات زن و مرد نمی شناسه. این‌که دلت بخواد با چندین نفر دوست باشی، فقط باعث برخوردهای احساسی می شه و شناخت درستی هم به تو نمی‌ده.
بعد هم وقتی طرز تفکر تو این هست که اجازه داری با چند نفر دوست باشی، پس چطور انتظار داری همسرت باکسی نباشه؟