مرسلون

گروه تبلیغی فرهنگ راهبردی

گروه تبلیغی فرهنگ راهبردی

گروه فرهنگ راهبردی با رویکرد فرهنگی تبلیغی تشکیل و در فضای مجازی در حال فعالیت می باشد .

اهداف گروه:

1- تعالی فرهنگی کشور
2- رشد دینی و معرفتی جامعه ایرانی
3- ارتقای مذهبی و معنوی فضای مجازی

استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.