مرسلون

گروه تبلیغی مبین 110

گروه تبلیغی مبین 110

گروه مبین 110 در سال 1394 با رویکرد فرهنگی تبلیغی تشکیل و با استفاده از نرم افزار های اموزشی به اموزشی مجازی معرف دینی میپردازند .

هدف از تشکیل گروه استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در انتقال معارف و مفاهیم دینی می باشد .

 

استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.