مرسلون

گروه تبلیغی مرکز مطالعات اسلام مسیحیت

گروه تبلیغی مرکز مطالعات اسلام مسیحیت

تاریخچه گروه:

اعضای گروه مرکز مطالعات اسلام مسیحیت مدت 4 سال است که در موضع مقابله با هجمه مسیحیت تبشیری در حال فعالیت هستند. و همه این اعضا در موضع مسیحیت شناسی تخصص کامل دارند.

 

اهداف گروه:

1. مقابله با هجمه مسیحیت تبشیری

2. تبدیل فعالیت تهاجمی مسیحیت تبشیری به تدافعی

3. معرفی اسلام حقیقی

4. معرفی حقیقت مسیحیت تبشیری

5. واکسینه کردن افراد در معرض آسیب مسیحیت تبشیری

6. کمک رسانی به آسیب دیده های عرصه مسیحیت تبشری

استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.