مرسلون

گروه تبلیغی اندیشمندان جوان مجازی

گروه تبلیغی اندیشمندان جوان مجازی

گروه اندیشمندان مجازی در سال 1395 با رویکرد فرهنگی تبلیغ تشکیل و حوزه فضای مجازی فعالیت خود را شروع کرده است .

"فضای مجازی حقیقتا قتلگاه جوانان ما شده است"
مقام معظم رهبری
- حضور در عرصه بین المللی مجازی برای بیان ظرایف و لطایف فرهنگ ناب اسلامی
- پرداخت به امر تبلیغ دینی در فضای آلوده مجازی آماده شده برای جوانان
- اثر گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تبلیغ نوین

صفحه گروه در اینستاگرام

نشانی وبگاه: http://https://telegram.me/Tahora_313
صفحه1 از2
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.