گروه تبلیغی جهاد فرهنگی

گروه تبلیغی جهاد فرهنگی

 

گروه جنگ فرهنگی  از ۱۳آبانماه 1395  به مناسبت استکبارستیزی در فرهنگ و گسترش فرهنگ ناب اسلامی تشکیل و فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز نموده است .

 

اهداف گروه:

 

مقابله و مبارزه با هجمه های دشمن و همپنین پاسخگویی به مسائل مطرح شده از سوی جریانات معاند و مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی

گسترش فرهنگ دینی و اسلامی

ترویج سبک زندگی اسلامی 

 

صفحه1 از2