مرسلون

دیدگاه «هدف وسیله را توجیه می‌کند» امروزه تحت عناوین مختلفی در جامعه مطرح می‌شود از جمله اینکه «براى جلوگيرى از گناه بزرگ، ارتکاب گناه کوچک منعى ندارد!» يا «بعد از…
چاقي تبعات زيادي دارد که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود: 1) 90٪ افراد ديابتی (نوع II) و 90-80٪ ديابت (نوع I) چاق هستند؛ چاقی باعث افزايش مقاومت به انسولين…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.