مرسلون

٢٠٢٥ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان یا…
سؤال: شرایط وجوب زکات فطره چیست؟ پاسخ: بر کسی که هنگام غروب شب عید فطر(1)، دارای شرایط زیر باشد واجب است، زکات فطره خود و هر کسی که نان خور…
پرسش:اگر ماه رمضان ماه رحمت است پس چرا بعد از تمام شدن آن جشن گرفته می‌شود؟ پاسخ:نباید از جشن گرفتن چنین توهم شود که چون ماه تمام‌شده است، مردم خوشحال‌اند…
مقدمه:در فرهنگ اسلامی اولین روز ماه شوال، عید فطر و جشن بازگشت به فطرت معین شده است؛ زیرا مسلمانان روزه‌دار در طول ماه رمضان با ارتباط‌ های پی در پی…
صفحه2 از2
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.