مرسلون

از نگاه دینی وجود تعطیلات در حیات فردی انسان مقوله‌ای کاملاً ضروری بوده و انسان اگر بخشی از زمان خود را به تفریح اختصاص ندهد قادر به پیگیری متقن و…
به بیان روایات، نوروز و عید زمانی خواهد بود که انسان به فطرت حقیقی خود بازگردد، بر همین اساس از هرچه در ایام نوروز که مطابق بامعنی نوروز بودن باشد…
در دین از گذر زمان و مساوی بودن حتی دو روز نهی شده و بیان شده؛ اگر کسی دو روزش با یکدیگر برابر باشد، او مغبون بوده و ضرر کرده…
خانه تکانی دلم را پیش از خانه تکانی خانه‌ام شروع می‌نمایم؛ چراکه دلم اولین منزل وجودم بوده و تا زمانی که دلم گرفتار زنگار و فرسودگی باشد، وجودم را سرشار…
«عید» روزی برای بازگشت بوده، بازگشت نه به آنچه بارها در زندگی تکرار گشته و تأثیری در آرامش حقیقی نداشته؛ بلکه روزی برای بازگشت به نفس مطمئنه بوده و در…
بهار، تقلیب و دگرگونی از عالم خواب به عالم حیات است، این شروعی دوباره برای به دست آوردن و ارمغان زدن حیاتی طیبه است که از خداوند در آغاز چنین…

بهار انسان

نوشته شده توسط
او ربیع انسان‌هاست و قلبی که به محبت او آمیخته شود دیگر خواب و مماتی نخواهد داشت. سلام بر او نیز، وجود را مالامال از ایمان و حیات خواهد نمود؛…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.