مرسلون

هدایتگر

نوشته شده توسط
گله گوسفندی را دیدم که در چراگاه بودند اما این گوسفندان بااینکه می‌دانستند که چه باید بخورند و چه برایشان خوب است، درعین‌حال هرکدام به طرفی می‌رفت و انگار هرکدام…
حتماً دیده‌اید که زمانی که باد شدیدی وزیدن می‌گیرد، آن دسته از گیاهان که ریشه‌ای محکم در زمین‌دارند و خوب در زمین نفوذ کرده‌اند، برایشان اتفاقی نمی‌افتد؛ از این مسئله…
به سفری با خانواده رفتم که نگاهم به یک درخت افتاد که چگونه گنجشکان و پرندگان از آن برای خود مأوی و پناهگاهی ساخته‌اند که ناگهان به یادم آمد که…
همیشه اعتدال است که مایه‌ی زینت انسان است و غیرازآن یعنی اسراف نمودن، از انسان شخصیتی کاریکاتوری می‌سازد؛ اعتدال به معنای حرکت نمودن در مسیری است که مقتضای حقیقت است.…
دیده‌اید در مغازه‌ها و شرکت‌ها یک دوره مالی که معمولاً یک‌ساله است دارند و در پایان سال شروع به‌حساب و کتاب صورت‌های مالی خود می‌کنند تا ببینند درنهایت سود برده‌اند…
وقتی نگاه به گیاهان می‌کنی، متوجه می‌شوی که بعد از یک دوره تحمل سختی به‌آسانی و ثمررسانی خواهند رسید؛ دقیقاً انسان نیز چنین است که باید تحمل سختی‌ها را در…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.