مرسلون

انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند.
بسیاری از آموزه‌های دینی ما دارای ثمرات مادی و معنوی هستند و به‌طورکلی هر دستور خدا اعم از واجبات و محرمات آثار فراوانی در زندگی بشر دارد چون از خدای…
پرسش: آیا پرداخت مستقیم حقوق شرعی به افراد جایز است؟ جواب:در زکات جایز است که خودش آن‌ها را به فقرای متدین و عفیف بدهد و در ردّ مظالم احوط آن…
سؤال: اگر شخصی به سبب نیاز وسایلی خریده است و بیش از یک سال از خریدن وسایل گذشته است و هیچ استفاده‌ای از آن وسایل نکرده است، آیا به این…
یکی از واجبات مالی که مورد غفلت واقع‌شده و آن‌طور که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد، بحث خمس است. واجبی که هم در قرآن و هم روایات اهمیت آن گوشزد شده…
بسیاری از آموزهای دینی ما دارای ثمرات مادی و معنوی هستند و به طور کلی هر دستور خدا اعم از واجبات و محرمات آثار فراوانی در زندگی بشر دارد چون…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.