مرسلون

اگر چند بار انسان جنب شود اما غفلت کند و به وقتش غسل انجام ندهد بعد از چند روز و چندین بار جنابت، یک غسل کافی است؟ پاسخ: بله کافی…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.