جستجو در بانک اطلاعاتی
فقدان نگاه زمان‌شناس و دشمن‌شناس در میان خواص جامعه و حکومت اسلامی که تأثیرگذاران و هدایت گران افکار عمومی هستند، ازجمله چالش‌هایی بوده که همواره کشور در خصوص آن مورد…
يكی از ترفندهای مستكبران برای از پا درآوردن ملت‌هایی كه در برابر دزدی و غارت آنان مقاومت می‌کنند تزريق افكار و عقاید اشتباه و منحرف كننده در بين مردم آن…

ساده ولی مهم

نوشته‌شده توسط
لج كن عزيزم لج؛ يكي از ساده‌ترین ابتدایی‌ترین راه‌های مقابله با دشمن كه استفاده از آن مناسب براي مسئولین و مدیران خجالتي و ساده لوح است؛ اين است كه بعد…
انقلاب ما در صورتی تضمین خواهد شد که در مسیر برقراری عدالت اجتماعی و احترام به آزادی واقعی در فکر و بیان و قلم به پیش رود و استقلال سیاسی،اقتصادی…
نظر امام در مورد رابطه با آمریکا این بود که آمریکا چون به ایران و بقیه کشورهای اسلامی به‌عنوان رژیمی که باید منافع آن را تأمین کند نگاه می‌کند و…
انقلاب ما در صورتی تضمین خواهد شد که در مسیر برقراری عدالت اجتماعی و احترام به آزادی واقعی در فکر و بیان و قلم به‌پیش رود و استقلال سیاسی، اقتصادی…