چاپ این صفحه

ابن تیمیه و عزاداری

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

111566_Copy.jpg

آیا کسی از مسلمانان قائل به عدم جواز عزاداری بر امام حسین علیه السلام است؟

پاسخ:

سیره مسلمانان بلکه سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت علیهم السلام براقامه عزا بوده است؛ واصل اقامه عزا وگریه بر مُرده، هیچ اشکال عقلی وشرعی ندارد.

ازبین مسلمین درقرن هشتم، ابن تیمیه به عنوان اولین مخالف، معتقد به بدعت بودن عزاداری شد؛ و استناد به برخی روایات اهل سنت کرده و به عزاداران امام حسین علیه السلام اهانت و جسارت نمود.

ابن تیمیه پدر وهابیون سخن تازه ای زد و تعابیر وقیحانه ای به کار برد.

ایشان فرقه نوظهوری پایه گذاری کرد.

ابن تيميه نظريه پرداز وهابيت اين چنين می گويد:

1) و من حماقتهم إقامه المأتم والنياحه علی من قد قتل من سنين عديده (1): از حماقت های شيعيان برپايی مجلس مآتم و نوحه است بر كسی است كه سال ها پيش كشته شده. 

2) و صار الشيطان بسبب قتل الحسين رضی الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعه الحزن والبكاء والنوح يوم عاشوراء... وبدعه السرور والفرح (2): شيطان به واسطه كشته شدن حسين [عليه السلام] برای مردم دو بدعت ايجاد كرده است: بدعت گريه و ناله و حزن در روز عاشورا و بدعت شادی و سرور.

همانطور که ملاحظه می فرمایید؛ابن تیمیه مبتدع و مخترع این قول، بوده وبدون ملاحظه ی منابع معتبری که تصریح به عزاداری دارند،این عمل را بدعت شمرده است.


 پی نوشت:

1) منهاج السنه النبويه، ابن تيميه، جلد 1، صفحه 52

2) منهاج السنه، ابن تيميه، جلد 4، صفحه 334 تا 553

منتشر شده در محرم