چاپ این صفحه

فراتر از اصحاب کهف

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

a5c989d8598d936b306c1d10a338a325_Copy.jpgﺃمْ ﺣَﺴِﺒْﺖَ ﺃَﻥَّ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏَ ﺍﻟْﻜَﻬْﻒِ ﻭَﺍﻟﺮَّﻗِﻴﻢِ ﻛَﺎﻧُﻮﺍْ ﻣِﻦْ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻋَﺠَﺒﺎً (1) ﺁﻳﺎ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻛﻬﻒ ﻭ ﺭﻗﻴﻢ، ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ 

ﺣﺴﺒﺎﻥ: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻈﻨﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺭَﻗِﻴﻢ: ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﻟﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﺤﺎﻑ ﻛﻬﻒ ﺑﺮﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ است.

ﻛَﻬﻒ: ﻏﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ. ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻛﻬﻒ ﻭ ﺭﻗﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻛﻬﻒ (ﻏﺎﺭ) بودند، اصحاب کهف گفته اند ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭقیم هم گفته اند؛ ﺯﻳﺮا ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﻨﺒﺸﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

این آیه داستان اصحاب کهف را که برای مردم جای تعجب داشت، بیان می کند؛ خداوند در جواب می فرماید: آیا خوابیدن عده ای حدود سیصد و اندی سال برای شما عجیب است؛ ولی برای ما هرگز عجیب و غریب نیست؛ خبرهای عجیب تر از آن برای شما در قیامت ابدی و همیشگی است که دنیای غفلت انگیز شما نسبت به آن در حد یک روز یا نصف روزی بیش نیست؛ این آیه توسط سر مطهر امام حسین علیه السلام در کوفه تلاوت شد که غیر از اهل بیت، افرادی مثل زید بن ارقم شنیدند؛ گویا امام می خواهد بفرماید: مردم شما قصه اصحاب کهف را شنیدید و از آن تعجب کردید! قصه من از آن ها عجیب تر است؛ خداوند بعد ازسيصد و اندی سال، اين ها را دوباره زنده کرد؛ بدانید که همان خداوند هم که شما امروز مرا کشتید، زير سم اسب لگدمال کردید؛ ولی نام و مرام مرا برای همیشه زنده خواهد کرد؛ ما عزیز خواهیم شد و شما منفور همیشه تاریخ خواهید شد؛ امروز با این اجتماعات بزرگ دهها ميليونی، امام حسين از هر زمان ديگري زنده تر شده است.


 پی نوشت:

1) کهف، آیه 9

منتشر شده در محرم