مرسلون

کار و تلاش برای گذران زندگی از جایگاه ممتازی در اسلام برخوردار بوده و در مقابل کسلی و تنبلی مورد نکوهش قرارگرفته است، هرگاه مردی توجه پیامبر اسلام صلی‌الله علیه…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.