مرسلون

اگر بتوانیم فرصت‌هایی که در زندگی پیش می‌آید از دست ندهیم، توانسته‌ایم به‌نوعی فرصت‌ها را مهار کنیم. نخستین اصلی که باید ذکر کرد، اصل امیدواری و تسلیم‌ناپذیری یا مقاومت است.…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.