مرسلون

خداوند متعال نسبت به شان و مقام عالم و متعلم عنایت خاصی مبذول داشته و آنان را بر سایر طبقات ممتاز ساخته است؛ پدر و معلم ازجمله کسانی هستند که…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.