مرسلون

لزوم تربیت دینی در روایات اسلامی بیان‌شده است؛ به‌عنوان نمونه زمانی که شخص مؤمن دعوت حق را لبیک می‌گوید و از این دنیای فانی رخت برمی‌بندد،‌ پرونده اعمال او نیز…
از چیزهایی که مردان مسلمان را خوشبخت نشان می‌دهد فرزند خوب و صالح است؛ فرزند سالم مایه سربلندی و شخصیت پدر و مادر در اجتماع هست و باعث استحکام و…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.