مرسلون

سکرات مرگ یعنی هم‌آغوشی با لذات شیرین دنیا تبدیل به غم فراق از معشوقات دنیوی شود. آدم وقتی در لحظه مرگ قرار می‌گیرد یک‌باره با حیرت و تعجب فراوان متوجه…
هق هق گریه‌اش، باعث می شد نتونه درست حرف بزنه؛ چی شده بود که نمی‌تونست حرف بزنه و نتونه جلوی گریه‌اش را بگیره. ازش پرسیدم: چی شده دلبرم؛ با همان…
صفحه1 از126
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.