مرسلون

هر دین و آئینی از اصول اعتقادی و فروع و احکام عملی تشکیل‌شده است؛ آئین بهاییت نیز از این دو قسمت تشکیل‌شده است. بهاییان اگرچه بهاییت را شریعتی مستقل از…
یکی از فرقه‌های ساختگی و انحرافی، آیین ضاله بهاییت است که خود را دین جدید می‌داند و دارای عقایدی متفاوت است؛ آن‌ها پیرامون روزه، عقایدی دارند که ریشه آن عقاید،…
بیت العدل اعظم تشکیلات رهبری کننده جامعه بهاییت و مستقر در شهر حیفا در اسرائیل است، پایه‌گذار آن بهاءالله ‌‌‌، معمارش عبدالبهاء و شوقی افندی آرزوی تحقق آن را داشت؛…
مخالفت با باب و بهاء ‌‌در‌ بین مـلت ایـران، اختصاص بـه گروه «متشرعه» (هواداران تشیع فقاهتی/ مکتب اصولی) نداشت بلکه «اخباریان» و حتی «شیخیان» را نیز شامل می‌شد.بی‌جهت نیست‌ که…
به‌حکم بهاءالله در مورد زنا دقت کنید:«قد حکم الله لکل زان و زانیة دیة مسلمة الی بیت العدل و هی تسعة مثاقیل و ان عادا مرة اخری عودوا بضعف الجزاء...»…
تعالیم بهاء اصول فرقه بهائیت را تشکیل می‌دهند،هشتمین آن‌ها، «وحدت رجـال و نساء است، زیرا ممکن نیست سعادت‌ عالم‌ انسانی‌ کامل گردد مگر به مساوات کاملۀ زنان و مردان». (1)شوقی…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.