مرسلون

شادروان عبدالحسین آیتی تفتی (1287. ق - 1332. ش)، متخلص به «آواره»، «ضیایی»؛ که به او عنوان رئیس المبلغین داده شده بود؛ ادیب، شاعر، مورخ و روزنامه نگار معاصر، در…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.