مرسلون

مرگ جدایی روح از بدن است و به‌عبارت‌دیگر: بازگشت روح با سر رسیدن اجل دنیوی و انتقال از ماده به عالم مثال و صورت است.حقیقت مرگ امری محسوس نیست که…
سؤال: چرا از مرگ مى‏‎ترسیم؟ پاسخ: راننده زمانى در جاده مى‏‌ترسد که یا بنزین ندارد یا قاچاق حمل کرده یا اضافه سوار کرده یا با سرعت غیرمجاز رفته یا جاده…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.