مرسلون

اعتقاد به ظهور «سوشیانس» در میان ملّت ایران باستان به اندازه‌ای رایج بوده است که حتّی در موقع شکست‌های جنگی و فراز و نشیب‌های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات‌دهنده…
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.